Použití WCR

14 možností použití věrnostních slevových bodů.

V aplikaci VIDEOBOARD ONLINE získávají štědré bonusy ve formě věrnostních slevových bodů WCR uživatelé a především zadavatelé reklamy. Získané bonusy je možné použít níže uvedenými způsoby. Rozhodnutí, který z uvedených způsobů je nejvhodnější, je motivováno především aktuálními potřebami držitelů WCR.

BENEFITY pro významné klienty

WCR body je možné použít jako benefity pro významné klienty, tj. převést je na účet, který si klient založí v aplikaci VIDEOBOARD ONLINE nebo použít WCR k zakoupení daru pro něj v e-shopu Booth.cz (viz možnost č. 8)​.
1WCR = 24,50 Kč, v případě využití e-shopu 1WCR = 25,00 Kč​

BENEFITY pro zaměstnance

WCR body je možné použít jako benefity pro zaměstnance, tj. převést je na účet, který si zaměstnanec založí v aplikaci VIDEOBOARD ONLINE nebo použít WCR k zakoupení daru pro něj v e-shopu Booth.cz (viz možnost č. 8)​.
1WCR = 24,50 Kč, v případě využití e-shopu 1WCR = 25,00 Kč​

BENEFITY pro manažery

WCR body je možné použít jako benefity pro manažery, tj. převést je na účet, který si člen managementu založí v aplikaci VIDEOBOARD ONLINE nebo použít WCR k zakoupení daru pro něj v e-shopu Booth.cz (viz možnost č. 8)​.
1WCR = 24,50 Kč, v případě využití e-shopu 1WCR = 25,00 Kč​

PODPORA a pomoc

WCR body je možné použít k podpoře nadací a neziskových organizací poskytujícím pomoc lidem s postižením nebo lidem v nepříznivé životní situaci, tj. převést WCR na účet nadace nebo použít WCR k zakoupení konkrétního daru v e-shopu Booth.cz.
1WCR = 24,50 Kč, v případě využití e-shopu 1WCR = 25,00 Kč​

PŘEVEDENÍ na jiného uživatele

WCR je možné převést na účet jiného uživatele systému VIDEOBOARD nebo SINGULIS​.
1WCR = 24,50 Kč​

PRODEJ systému IGCS

WCR body je možné prodat systému IGCS prostřednictvím spol. VIDEOBOARD Bohemia s.r.o.​ a nechat si zaslat částku od systému IGCS na bankovní účet.
1WCR = 24,50 Kč​

PRODEJ systému Videoboard

WCR body je možné prodat společnosti VIDEOBOARD Bohemia s.r.o. v sídle společnosti​ – v hotovosti do částky 1000 EUR​.
1WCR = 24,50 Kč​

SLEVA při nákupu v e-shopu

WCR body je možné použít jako slevu při nákupu zboží na e-shopu www.booth.cz. Při nákupu zboží v ceně do 40 000,- Kč bez DPH lze uplatnit slevu až do výše 95% z ceny, kdy 5% z vystavené faktury musí být zaplaceno penězi​. Při nákupu zboží v ceně nad 40 000,- Kč bez DPH lze uplatnit slevu do výše 90% z ceny, tzn. 10% z vystavené faktury musí být zaplaceno penězi​. Prostřednictvím e-shopu je možné zakoupit jakékoli zboží na trhu.
1WCR = 25,00 Kč​

SLEVA další reklamní kampaně

WCR body je možné použít jako slevu při zaplacení další reklamní kampaně až do výše 75% z její ceny​. Z vystavené faktury musí být zaplaceno min. 25% z celkové částky penězi.
1WCR = 27,50 Kč … toto je nejvýhodnější kurz!​

Věrnostní program SINGULIS

SINGULIS je klub malých a středních podnikatelů, který pomáhá českému podnikání a svým členům úspěšně poskytuje celou řadu výhod. Například získat zboží nebo služby za podmínek, které konkurují velkým obchodním řetězcům. Systém mj. umožňuje výhodně použít nebo rozmnožit získané WCR body.

Více informací na www.singulis.cz nebo u regionálních zástupců společnosti Videoboard.

Další možnosti pro VIP klienty

  1.  prodloužení životnosti WCR
  2.  poskytnutí zápůjčky systémem FWDS, který jako garanci přijímá 1:1 WCR
  3.  WCR body je možné vyměnit za zlaté Gold World Credit (GWCR​)
  4.  obchodní výhody Partnera klubu SINGULIS

Více informací u regionálních zástupců společnosti Videoboard.