Zastosowanie WCR

14 możliwości zastosowania zniżkowych punktów programów lojalnościowych.

W aplikacji iBoard+ uzyskują użytkownicy i przede wszystkim zamawiający reklamę, hojne bonusy w formie zniżkowych punktów programów lojalnościowych WCR. Otrzymane bonusy można zastosować poniżej opisanymi sposobami. Podjęcie decyzji o tym, który z podanych sposobów jest najlepszy, jest motywowany przede wszystkim za pośrednictwem aktualnych potrzeb właścicieli WCR.

BENEFITY dla ważnych klientów

Punkty WCR można zastosować jako benefity dla ważnych klientów, tzn., przenieść ich na konto, które sobie klient sam zarejestruje w aplikacji iBoard+ lub użyć WCR na zakup prezentu w e-shopie Booth.cz (zobacz możliwość nr. 8).

1WCR = 24,50 CZK, w przypadku wykorzystania e-shopu 1WCR = 25,00 CZK

BENEFITY dla pracowników

Punkty WCR można zastosować jako benefity dla pracowników, tzn., przenieść ich na konto, które sobie pracownik sam zarejestruje w aplikacji iBoard+ lub użyć WCR na zakup prezentu w e-shopie Booth.cz (zobacz możliwość nr. 8).

1WCR = 24,50 CZK, w przypadku wykorzystania e-shopu 1WCR = 25,00 CZK

BENEFITY dla zarządu

Punkty WCR można zastosować jako benefity dla zarządu, tzn., przenieść ich na konto, które sobie członek zarządu sam zarejestruje w aplikacji iBoard+ lub użyć WCR na zakup prezentu w e-shopie Booth.cz (zobacz możliwość nr. 8).

1WCR = 24,50 CZK, w przypadku wykorzystania e-shopu 1WCR = 25,00 CZK

WSPARCIE i pomoc

WCR punkty można zastosować do wsparcia fundacji oraz organizacji non-profit, które niosą pomoc osobom niepełnosprawnym lub osobom, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji życiowej, tzn., przenieść WCR na konto fundacji lub użyć WCR na zakup konkretnego prezentu za pośrednictwem e-shopu Booth.cz.

1WCR = 24,50 CZK, w przypadku wykorzystania e-shopu 1WCR = 25,00 CZK

PRZENIESIENIE na innego użytkownika

WCR można przenieść na konto użytkownika systemu VIDEOBOARD lub SINGULIS.

1WCR = 24,50 CZK

ODSPRZEDAŻ systemowi IGCS

Punkty WCR można odsprzedać systemowi IGCS za pośrednictwem firmy VIDEOBOARD Board s.r.o. a zgodzić się na przekazanie kwoty uzyskanej od systemu IGCS na rachunek bankowy.

1WCR = 24,50 CZK

ODSPRZEDAŻ systemowi Videoboard

Punkty WCR można odsprzedać firmie VIDEOBOARD Bohemia s.r.o. w siedzibie firmy – gotówką do kwoty 1000 EUR.

1WCR = 24,50 CZK

ZNIŻKA w ramach zakupu przez e-shop

Punkty WCR można zastosować jako zniżkę podczas zakupu towaru przez e-shop www.booth.cz. Podczas zakupów towaru o wartości 40 000,- CZK netto można zastosować zniżkę aż do wysokości 95% z ceny a 5% z faktury sprzedaży powinno zostać zapłaconych gotówką. Podczas zakupów towaru o wartości 40 000,- CZK netto można zastosować zniżkę aż do wysokości 90% z ceny, tzn., 10% z faktury sprzedaży powinno zostać zapłaconych gotówką.

1WCR = 25,00 CZK

ZNIŻKA następnej kampanii reklamowej

Punkty WCR można zastosować jako zniżkę przy płaceniu następnej kampanii reklamowej, i to aż do wysokości 78% z jej ceny. Z faktury sprzedaży powinno zostać zapłacone minimalnie 25% z łącznej kwoty pieniężnej.

1WCR = 27,50 CZK … to jest najlepszy kurs!​

Program lojalnościowy SINGULIS

SINGULIS jest sofistykowanym programem klienckim przeznaczonym dla małych i średnich przedsiębiorców i ich klientów. Dzięki temu połączeniu oraz poszerzaniu szeregów swoich członków przynosi Singulis lepsze warunki dla wszystkich uczestniczących stron i jest zdolny wynegocjować oferty, które są konkurencyjne dla dużych sieci handlowych. System pozwala na wygodne wykorzystanie uzyskanych punktów WCR.

Więcej informacji można znaleść na www.singulis.net albo u regionalnych przedstawicieli firmy Videoboard.

Następne możliwości dla VIP klientów

Przedłużenie żywotności WCR

  • wypożyczenie systemu FWDS, który jako gwarancję przyjmuje 1 : 1 WCR
  • punkty WCR można zamienić na złote Gold World Credit (GWCR)
  • wygody handlowe wynikające z członkowstwa w Videoboard VIB Club

Więcej informacji można uzyskać u regionalnych przedstawicieli firmy Videoboard.